คำถามเหล่านี้ นำมาสู่ความมุ่งมั่นในการค้นหาคำตอบจากการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนของ LAB PARFUMO โดยนำเอาศาสตร์ในการปรุงน้ำหอมจากยุโรปมาบูรณาการณ์กับองค์ความรู้และวิธีการทำเครื่องหอมและน้ำปรุงของไทย (East meets West) เพื่อสร้างน้ำหอมที่มีคุณสมบัติมากกว่าความหอม น้ำหอมที่สามารถปลุกการตื่นรู้และดึงศักยภาพสูงสุดของกลิ่นออกมาได้ ก่อให้เกิดอุปาทานแห่งปฏิกิริยาทางอารมณ์เชิงบวกระหว่างผู้ใช้กลิ่นและผู้รับกลิ่น ไม่ว่าจะเป็นการบ่งบอก การแสดงบุคลิกตัวตนของผู้ใช้ หรือปรับเปลี่ยนบุคลิกและพฤติกรรม แม้กระทั่งช่วยเบี่ยงเบนการรับรู้ของผู้รับกลิ่น

ผู้ผลิตน้ำหอมมากมาย สร้างคำนิยามและเรื่องราวเพื่ออธิบายคุณสมบัติของน้ำหอมที่ดีตามแบบฉบับของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพียงการบอกเล่าที่เกินจริง เพ้อฝัน และ จับต้องไม่ได้ แต่ LAB PARFUMO เชื่อว่าน้ำหอมที่ดี ต้องตอบสนองความปรารถนาของผู้ที่ชื่นชอบน้ำหอม มากกว่าเพียงกลิ่นที่หอม และ นิยายปลอบประโลมที่ถูกสร้างขึ้นมา

LAB PARFUMO journey

นักปรุงน้ำหอมของ LAB PARFUMO ค้นคว้าและค้นหา วัตถุดิบ สารประกอบ และ วิธีการ ในการสร้างน้ำหอมที่ดีที่สุดเท่าที่นักปรุงน้ำหอมจะทำได้ โดยไม่ได้ตีกรอบความสร้างสรรค์ว่าจะต้องใช้เพียงศาสตร์การปรุงน้ำหอม ร่วมสมัยตามแบบโลกตะวันตก หรือ วิธีการโบราณในการผลิตน้ำปรุงอย่างไทยมาเป็นที่ตั้ง หากเป็นการเคารพภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า และให้เกียรติผู้ที่ปรารถนาความสุขจากการใช้น้ำหอมอย่างแท้จริง

แรงบันดาลใจในการสร้างน้ำหอมของ LAB PARFUMO ไม่ได้เกิดจากนิยายปรัมปรา ตัวตนและการดำรงอยู่ของบุคคล คือตัวแปรหลักของสมการแห่งความประทับใจ ปรุงแต่งด้วยสีสันของอารมณ์ที่แฝงอยู่ในกลิ่น เพื่อกำเนิดน้ำหอมที่พาผู้ใช้สู่จุดสูงสุดของศาสตร์แห่งกลิ่น ภาพแห่งความสุขของผู้ที่ใช้ คือจุดหมายของนักปรุงน้ำหอมของ LAB PARFUMO

next : why choose lab parfumo?