น้ำหอมทุก Series ทุกกลิ่นของ LAB PARFUMO ผลิตจากวัตถุดิบเกรด Premium ทั้ง Natural Essence และ Artificial Compound จากทั่วทุกมุมโลก พร้อมกับสารประกอบที่เป็นลิขสิทธิ์ X-Secret Scent ทำให้น้ำหอมมีโครงสร้างกลิ่นที่มีมิติ กลมกลืน โดดเด่น และ ติดทนนาน

หากคุณกำลังมองหาน้ำหอมที่จะทำให้คุณพบกับประสบการณ์ใหม่ และความประหลาดใจที่มากกว่าความหอม LAB PARFUMO คือน้ำหอมที่สามารถดึงคุณสมบัติของกลิ่น ช่วยส่งเสริมความมั่นใจและบุคลิกภาพของผู้ใช้ให้โดดเด่นและแตกต่าง มีอิทธิพลต่อประสาทสัมผัสการรับรู้และสร้างความรู้สึกประทับใจของคนรอบข้าง ให้เกิดการจดจำไม่รู้ลืม

About Ingredients

ที่ LAB PARFUMOเราคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงจากทั้งจากต่างประเทศ และ ในประเทศ มากกว่า 1,500 กลิ่น เพื่อนำมาใช้สร้างกลิ่นน้ำหอม โดยแบ่งกลุ่มวัตถุดินออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

Natural isolates

สารให้ความหอมสกัดจากธรรมชาติ 100% อันได้แก่ ยางไม้ ไม้ ราก ใบ ดอกไม้ พืชผัก ผลไม้ เครื่องเทศ และสมุนไพรนานาชนิด ซึ่งถูกเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด รวมถึงไขมันจากสัตว์ที่หาได้ยาก

Semi-synthetics

สารให้ความหอมกึ่งสังเคราะห์จากธรรมชาติและทางวิทยาศาสตร์

Fully synthetics

สารให้ความหอมทางวิทยาศาสตร์