โดย LAB PARFUMO ทำการศึกษา ผ่านองค์ความรู้ซึ่งตั้งอยู่บนตรรกะที่ว่า “ประสาทสัมผัสทั้ง 5 มีอิทธิพลในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน” ทุก ๆ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราล้วนเกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 แทบทั้งสิ้น กล่าวคือ

ทั้งหมดนี้คือกลไกลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัว และพฤติกรรมของผู้คนโดยรอบ สมองจะประมวลผลจากสิ่งเร้าที่มากระตุ้นผ่าน Sense of Mind หรือ ความรู้สึก ผ่านประสาทสัมผัสที่เรียกว่าการรับรู้ (Perception) ก่อนจะเกิดเป็นความรู้สึกนึกคิด (Sentiment) และนำไปสู่อารมณ์ (Emotions) และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น ความชอบ ไม่ชอบ รัก เกลียด พอใจ เป็นต้น

-aristotle-

“The senses are gateways to the intelligence. There is nothing in the intelligence which did not first pass through the senses.”

“ประสาทสัมผัสเป็นประตูส่งผ่านการรับรู้ เรียนรู้ ความรู้สึกนึกคิด จะไม่มีสิ่งใดๆ ในการรับรู้ เรียนรู้ ความรู้สึกนึกคิด เกิดขึ้นได้โดยไม่ส่งผ่านประสาทสัมผัส”

หนึ่งในประสาทสัมผัสที่มนุษย์นำมาใช้บ่อยที่สุด คือ “จมูก” เพื่อใช้ในการรับกลิ่น

 “กลิ่น” เกิดจากการรับรู้ได้ด้วยจมูก (Smell) ซึ่งเป็นประสาทสัมผัสเพียงหนึ่งเดียวที่ต่อตรงถึงสมองโดยไม่ผ่านกระบวนการตีความใด ๆ ซึ่งแตกต่างจากประสาทสัมผัสส่วนอื่น การรับรู้กลิ่นจึงเป็นประสาทสัมผัสที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาประสาทสัมผัสทั้ง 5 นอกจากนั้นกลิ่นยังสามารถสร้างความทรงจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความทรงจำที่เกี่ยวกับ “ความรู้สึก” ทำให้เมื่อเวลาได้กลิ่นๆ หนึ่งแล้วเราอาจจะหวนคิดถึงเหตุการณ์บางอย่าง สิ่งของ หรือใครบางคน

ทั้งนี้กลิ่นสามารถบ่งบอกถึงนิสัย พฤติกรรม การแสดงออก รสนิยม วิธีคิด อารมณ์หรือแม้กระทั่งบ่งบอกความเป็นตัวตนของเราได้

ฉะนั้นการเลือกกลิ่น(น้ำหอม) ที่เหมาะกับตนเองจึงเป็นสิ่งที่เราควรใส่ใจ และให้ความสำคัญ เพราะนอกจากกลิ่น(น้ำหอม) จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวเราแล้ว ยังช่วยกลบเกลื่อนจุดบกพร่อง และเสริมบุคลิกภาพของเราให้โดดเด่นขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้น รวมทั้งกระตุ้นปฏิกิริยาทางอารมณ์เชิงบวกให้กับผู้ที่ได้สัมผัส

อย่างไรก็ตาม หากเราเลือกใช้น้ำหอมเพียงเพราะต้องการแค่ความหอม ไม่ว่าน้ำหอมกลิ่นใด หรือ แบรนด์ไหน ก็ล้วนมีความหอมให้เราเลือกสรรมากมาย แต่หากเราต้องการคุณสมบัติอื่นใดที่มากกว่าแค่ความหอม เราต้องหาคำตอบให้ได้ว่า กลิ่นแต่ละกลิ่น มีความพิเศษอย่างไร เพราะกลิ่นมีคุณสมบัติและพฤติกรรมคล้ายมนุษย์ เพราะกลิ่นมีรูปร่าง(รูปทรง)และอายุคล้ายมนุษย์ เมื่อเราเข้าใจความเข้ากันได้และความเหมาะสม ระหว่าง กลิ่น(น้ำหอม) และผู้ใช้(กลิ่นเดิม) ก็จะทำให้เราสามารถสร้าง “กลิ่นประจำตัว” ขึ้นมาได้ ดังสำนวนที่ว่า The Scent is inimitable charm. ความหอมเป็นเสน่ห์ที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้

LAB Parfumo เราดีไซน์กลิ่น(น้ำหอม) ที่เหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของแต่ละบุคคล โดยนำเอาอุปนิสัย บุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน ฯลฯ มาวิเคราะห์เพื่อหาว่า แท้จริงแล้ว บุคคลนั้นควรจะต้องใช้กลิ่น(น้ำหอม) แนวกลิ่น แบบใด แล้วสร้าง/ปรุง กลิ่น(น้ำหอม) ที่สมบูรณ์แบบขึ้นมา เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพให้โดดเด่น สร้างเสน่ห์ ความมั่นใจ ให้แก่ผู้นั้น

 

การเลือกใช้กลิ่นน้ำหอมที่เหมาะสมกับตนเองที่เรียกว่า“กลิ่นประจำตัว” จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญโดย

LAB Parfumo แบ่งลักษณะของกลิ่นจากความหอม (น้ำหอม) ออกเป็น 2 แบบคือ

1. general scent (GS)

กลิ่นกลาง เหมาะสำหรับคนทั่วไป

2. private scent (PS)

กลิ่นประจำตัว (เฉพาะบุคคล) เหมาะกับผู้ใช้เฉพาะกิจ ในโอกาสพิเศษ

 

หากคุณ กำลังมองหากลิ่นน้ำหอมประจำตัวที่เข้ากับ lifestyle และ การใช้ในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม สิ่งนี้มีคำตอบใน