shipping & returns

การจัดส่ง และ คืนสินค้า

 • ค่าจัดส่งเป็นไปตามอัตราที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้า เมื่อลูกค้าได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อ สินค้าเดียวกัน อาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ ตามความเหมาะสม
 • ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากทางบริษัทฯ ยืนยันการขนส่งสินค้าแล้ว กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ Contact Center 081 234 1438 ทันที
 • การตรวจรับสินค้า กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันทีเมื่อคุณได้รับสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเอง หากเกิดข้อผิดพลาดโปรดแจ้งกลับที่ Contact Center 081 234 1438 ทันที

หมายเหตุ:

 • ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าคือวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9.00 – 00 น.
 • กรณีลูกค้าไม่อยู่รับสินค้าและไม่มีผู้รับสินค้าเอง โดยไม่ได้แจ้งเลื่อนล่วงหน้า 2 วัน ลูกค้าต้องชำระค่าขนส่งเพิ่ม 100 บาทต่อครั้ง
 • ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการเปลี่ยน-คืนสินค้า
 1. กรณีเปลี่ยนสินค้าสามารถเปลี่ยนสินค้ารายการเดิมที่มีปัญหาสาเหตุจากผลิตภัณฑ์เท่านั้น
 2. สินค้าต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ COM
 3. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
 4. ค่าบริการการขนส่ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ ไม่สามารถคืนได้
 5. การเปลี่ยน – คืนสินค้าที่มีปัญหาจากผลิตภัณฑ์ จะต้องได้รับการตรวจสอบ ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ และผู้ผลิตก่อนทุกกรณี คำตัดสินของทางบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. บริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อสอบถามช่องทางการเปลี่ยน – คืนสินค้าที่ลูกค้าสะดวก พร้อมนัดวันรับสินค้าใหม่ทันที