LAB PARFUMO, Gambling 34+35 (10 ml.)

Original price was: ฿850.00.Current price is: ฿820.00.

เสน่ห์ของความลึกลับที่ชวนค้นหา

Male
Le Parfum

Gambling 34+35 บางคนบอกกลิ่นแปลกมาก แต่หอมมาก มันคือกลิ่นแพงๆ ที่คล้ายกลิ่นถุงมือยาง ที่จะเกิดขึ้นในเฉพาะน้ำหอมกลิ่นหรูๆ และมีอยู่ในน้ำหอมของ LAB หลายตัวมาก โทนกลิ่นของ Gambling 34+35 ค่อนข้างมีเอกลักษณ์มาก ช่วยเสริมเสน่ห์ที่สร้างขึ้นเองได้ทั้งชายและหญิงจากกลิ่นกาย ทำให้คนรอบข้างต้องจดจำ และตราตรึงใจ น้ำหอมตัวนี้ ต้องบอกว่า คือกลิ่นที่หลายๆ คนรอคอย อยากให้ได้ลอง แล้วคุณจะรักมัน