LAB PARFUMO Thai Perfume (น้ำปรุง พรหมประสิทธิ์)

฿490.00

(Mootelu Thai Perfume)
ที่สุดของเสน่ห์ความหอมรัญจวนจิต รัญจวนใจ ของน้ำหอมแบบไทยประยุกต์

“น้ำปรุง” คือสัญลักษณ์แทนความหอมของกลิ่นดอกไม้ไทย ไม้หอม ใบไม้ หลากหลายชนิดที่มีกลิ่นหอมจากธรรมชาติ มาสกัดเอากลิ่นเพื่อปรุงขึ้นเป็นเครื่องหอม “น้ำปรุง” เป็นหนึ่งในเครื่องหอมไทยซึ่งถูกสรรค์สร้าง ส่งต่อ สืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นน้ำหอมตำรับไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งนิยมแพร่หลายมากในสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้ประพรมประทินผิวตามร่างกาย นอกจากการใช้น้ำอบไทย น้ำลอยดอกไม้สด แป้งร่ำ การสร้างน้ำปรุงในตำรับชาววัง ในสมัยโบราณโดยส่วนใหญ่นั้น สูตรการปรุงที่คล้ายๆ กัน ซึ่งจะมีความแตกต่างกันบ้าง ในรายละเอียดที่เพิ่มเติม ตามแต่สูตรเฉพาะ แต่โดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้ ใบเนียมหอม: Niam Hom เป็นกลิ่นหลัก(Base) ในการสร้างน้ำปรุงขึ้นมา